Inspiratiebeurs van 1 miljoen euro voor baanbrekend MS-onderzoek.

25 June 2021 17:41

Persbericht

Rotterdam – vrijdag 25 juni 2021

Inspiratiebeurs van 1 miljoen euro voor baanbrekend MS-onderzoek.

Vier grote MS-onderzoekscentra krijgen van Stichting MoveS een inspiratiebeurs van in totaal 1 miljoen euro voor het zogenaamde vrije onderzoek. Hierbij kunnen de onderzoekscentra zelf bepalen waar de beurs aan wordt besteed.

Het evenwicht tussen vrij en gebonden onderzoek is zoekgeraakt stelde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) onlangs. Met beperkte budgetten staat de eerste vorm, het vrije onderzoek, onder druk. Een goede symbiose tussen ongebonden onderzoek en geprogrammeerd onderzoek is onmisbaar voor wetenschappelijke doorbraken. De inspiratiebeurzen zijn toegekend aan de vier grote (academische) onderzoekscentra die wereldwijd leidend zijn in het onderzoek naar MS: MS centrum ErasMS, MS Centrum Noord-Nederland, MS Centrum Amsterdam en De Nederlandse Hersenbank voor MS in Amsterdam. Gisteren heeft MoveS de onderzoekscentra verrast met een symbolische cheque van €250.000.  Hierbij waren ook het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research aanwezig met wie MoveS nauw samenwerkt voor de bestemming van fondsen.

Klimmen tegen MS is het grootste Nederlandse evenement waarmee geld wordt opgehaald voor de strijd tegen MS. Met deze beurs wil MoveS de onderzoekscentra inspireren om door te gaan met het onderzoek, de strijd niet op te geven, maar zelfs te intensiveren. Gelijk aan de wijze waarop de deelnemers en supporters van Klimmen tegen MS elkaar inspireren.

Voorzitter van MoveS, Edwin van Wijngaarden: “Met inspiratie als thema zijn we in gesprek gegaan met het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research. Zou het geven van meer vrijheid aan de MS-centra niet heel inspirerend kunnen werken? Wij geloven in de intrinsieke motivatie van onderzoekers om een bijdrage te leveren aan een MS-vrije wereld en wij vertrouwen erop dat zij goed omgaan met het geld waar al die deelnemers zich zo hard voor hebben ingezet.”

Met elkaar hebben de duizenden deelnemers aan Klimmen tegen MS, een evenement van MoveS, de afgelopen negen jaar meer dan 4 miljoen euro bijeengebracht. Ook dit jaar op 27 juni hadden weer honderden deelnemers, na maanden van voorbereiding, willen beginnen aan hun uitdaging op de Mont Ventoux. Maar helaas, COVID-19 was voor de tweede keer de spelbreker.

 

De eerste reacties van de MS-centra zijn zeer positief, niet alleen door de grootte van de beurs maar ook de mogelijkheid dit aan te wenden voor het vrij onderzoek.

Dr. J. Smolders van het MS centrum ErasMS: “We zijn heel blij met deze mooie subsidie en innovatieve subsidievorm, die veel vertrouwen uitspreekt om ons werk aan MS voort en zetten en verder uit te bouwen.”

Dr. J.F. Meilof) van het MS Centrum Noord-Nederland: “MS onderzoek heeft veel verschillende dingen nodig, heel veel inspiratie maar soms komt een idee uit een hele bijzonder hoek en levert het ontzettend veel op en dan is een subsidie die je op die manier vrij kan besteden ontzettend waardevol en gaat ons verder helpen in het MS onderzoek.”

Prof. Dr. B.M.J. Uitdehaag)van het MS Centrum: ”Geweldig dat het MS Centrum Amsterdam dit bijzondere bedrag krijgt. Niet alleen de grootte van het bedrag is bijzonder, maar ook dat het ons wordt gegeven in het vertrouwen dat wij vernieuwend onderzoek zullen doen om een MS-vrije wereld mogelijk te maken. Zeer veel dank voor jullie inspanningen.”

Prof. Dr. I. Huitinga van De Nederlandse Hersenbank voor MS: “Fantastisch dat MoveS vrij onderzoek naar de ziekte MS mogelijk maakt. Wij gaan samen met onze promovendi en postdocs een project bedenken!”

 

BIJLAGEN

Hieronder staat per onderzoekscentrum een korte omschrijving van de focus van hun onderzoek. Uiteraard zullen we in de samenwerking met het Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research erop toezien dat het geld wordt besteed aan een goed onderzoek.

 

MS centrum ErasMS - Erasmus MC, Rotterdam

Erfelijke en biologische factoren die MS veroorzaken, en mede het verloop van de ziekte bepalen bij zowel volwassenen als kinderen, staan centraal in Rotterdam. Kenmerkend voor het onderzoek is de sterke verbinding tussen onderzoek en kliniek. Daarnaast is het centrale thema van ErasMS “MS tijdens de gehele levensloop”, waarbij mensen met MS van kinderleeftijd tot en met oude dag worden bestudeerd. Vragen die in Rotterdam worden onderzocht zijn bijvoorbeeld: Welke invloed hebben erfelijke factoren en factoren van buitenaf, zoals virussen, op het afweersysteem? En hoe draagt dit bij aan het ontstaan van MS?

MS centrum ErasMS is opgericht door neuroloog en immunoloog prof. dr. Rogier Hintzen (1963 – 2019). Het team van ErasMS bouwt op eigen wijze verder op de fundamenten die door hem gelegd zijn.

 

MS Centrum Noord-Nederland - UMCG, Groningen

Om onze zenuwbanen zit een isolatielaag, de myeline. Bij mensen met MS beschadigt deze isolatielaag. Waarom verloopt bij mensen met MS het herstel van deze myeline niet goed of is het zelfs helemaal weg? Het doel van het onderzoek van MS Centrum Noord-Nederland in Groningen is alle factoren vinden die dit herstel belemmeren. Als we weten wat het herstel van myeline belemmert, opent dit nieuwe mogelijkheden om MS te behandelen. Een aanpak die kan leiden tot het daadwerkelijk remmen van de achteruitgang bij mensen met (progressieve) MS.

 

MS Centrum Amsterdam - Amsterdam UMC

Bij het MS Centrum Amsterdam staat de zorg voor mensen met MS en onderzoek naar de ziekte MS centraal. Door de unieke combinatie van MS-expertises binnen het centrum staat dit centrum in de top 3 van beste wereld MS-centra wereldwijd. Ruim honderd onderzoekers, zorgverleners en ondersteunend personeel van vijftien verschillende afdelingen zetten zich dagelijks in voor mensen met MS. Zij hebben één gezamenlijk doel en dat is een wereld zonder MS mogelijk maken. Hiervoor is meer begrip over de biologische processen die zorgen voor de progressie van MS is belangrijk. Daarnaast moeten er betere behandelingen komen die specifiek ingrijpen om bepaalde biologische processen te remmen of juist te stimuleren.

 

De Nederlandse Hersenbank voor MS - Nederlands Hersteninstituut, Amsterdam

Het hersenweefsel van mensen met MS is van cruciaal belang voor het onderzoek wereldwijd. Mensen met MS hebben de keuze zich te registreren als hersendonor en zo na hun overlijden hun hersenen te doneren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Goed in kaart gebracht hersenweefsel dat beschikbaar is voor wereldwijd onderzoek brengt zo de oplossing dichterbij. Onder leiding van prof. dr. Inge Huitinga worden de pathologische, klinische en genetische gegevens van een grote groep mensen met MS nauwkeurig en uitgebreid gedocumenteerd. De Hersenbank voor MS levert zo nieuwe inzichten in het ziekteverloop en helpt ons begrijpen waarom de ziekte bij mensen anders verloopt.

 

Over MoveS

MoveS (www.MoveS.ms) is een fondsenwervend initiatief en zet zich in voor een MS-vrije wereld. Om dit te bereiken is geld nodig om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaak en behandeling van de zenuwziekte Multiple Sclerose. Hiervoor (mede-) organiseert MoveS jaarlijks meerdere evenementen zoals Klimmen tegen MS, Kleintje Klimmen tegen MS, Tour voor MS en ArenA MoveS.

 

Over Stichting MS Research

Stichting MS Research financiert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS. Ook geeft de Stichting objectieve informatie over (leven met) MS en bevordert zij goede zorg voor mensen met MS.  Sinds de oprichting in 1980 is het financieren van onderzoek het hoofddoel van de Stichting. In ruim 40 jaar heeft Stichting MS Research in totaal meer dan € 70 miljoen toegekend aan 385 onderzoeken. De Stichting geeft structurele financiële steun aan academische MS-centra gespecialiseerd in zorg en onderzoek en de Hersenbank voor MS.

 

Over Nationaal MS Fonds

De toekomstdroom van het Nationaal MS Fonds is een wereld zonder MS. Er moet een genezing voor de ziekte komen. Tot die tijd willen we dat er betere behandelingen voor MS beschikbaar zijn en dat de kwaliteit van leven van mensen met MS zo goed mogelijk is. Meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl .